ฮวงจุ้ยปี 2567 ต้องศึกษาว่าทิศไหนดี ทิศไหนไม่ดี

หลายๆคนมีความเชื่อเรื่องของศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ซึ่งในแต่ละปีหรือแต่ละยุค จะมีทิศที่เป็นมงคลและทิศที่ไม่ดีกำหนดไว้ การกระทำกิจกรรมใดในแต่ละทิศยอมส่งผลต่อคนในบ้าน ไม่ว่าจะเรื่องการงาน สุขภาพ ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน สำหรับปี 2567 มาดูกันว่าทิศใดดี ทิศใดเสีย ทิศใดส่งเสิรมผู้อยู่อาศัย

ทิศทางของบ้านที่ปี 2567 ว่า โดยดูจากประตูบ้านหันไปทางทิศใด เพราะจะมีพลังชี่ไหลผ่านประตูเข้ามาภายในบ้าน 

ทิศประตูที่ดี 

  • ทิศเหนือ มีโชคลาภและความสำเร็จ ถ้ายืนอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของบ้าน หรือตรงกลางห้องพัก ประตูหันไปทางทิศเหนือ ถือว่าปี 2567 มีโชคลาภเข้ามาหาคนในบ้าน
  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมอำนาจขุนนาง ถ้าคนในบ้านทำงานข้าราชการ หรืองานประจำ จะได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น และมีบทบาทในองค์กรเพิ่มขึ้น
  • ทิศตะวันออก จะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเติบโตในอนาคต
  • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คนในบ้านจะมีชื่อเสียง และเรื่องน่ายินดี
  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประตูที่โดดเด่นด้านปัญญา วิชาการความรู้ 

ทิศประตูที่ไม่ดี 

  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าประตูบ้านหันไปทางทิศนี้ จะทำให้มีคนป่วยในบ้าน หรืออยู่แล้วไม่ก้าวหน้า ป่วยงาน ป่วยเงิน ป่วยสุขภาพ และถ้าประตูหน้าบ้านปลูกต้นไม้รกครึ้ม มีโอกาสเห็นวิญญาณ แนวทางแก้ไขคือแขวนกระดิ่งโลหะไว้ที่ประตูให้มีเสียง และทำให้มีแสงสว่าง เช่น ถ้ามีต้นไม้รก ก็อาจจะตัดออกให้ประตูหน้าบ้านมีแสงสว่าง
  • ทิศใต้ เป็นทิศขุนโจร มีเรื่องสูญเสีย ของหาย คนในบ้านอาจมีคดีความจนต้องขึ้นศาล แนวทางแก้ไขคือให้นำเกลือเม็ดใหญ่ใส่ชาม แล้ววางไว้หน้าประตู ตำแหน่งการวางเกลือ ต้องวางไว้นอกบ้าน
  • ทิศตะวันตก เป็นประตูทิศที่ร้ายแรงที่สุดในปี 2567 ทำให้เจ้าของบ้านมีอุปสรรคติดขัด คนในบ้านมีโอกาสป่วยและเสียเงินอยู่ตลอดปี แนวทางแก้คือจะใช้น้ำ 5 ถัง หรือ 5 ขัน ราดบริเวณหน้าประตูทุกต้นเดือนทั้งปี ขณะเดียวกันควรนำโลหะสีเงิน หรือสีขาว ติดไว้เหนือประตู เพื่อสะท้อนพลังไม่ดี 

ทิศต้องระวังในการซ่อมแซมบ้าน ปี 2567 

  • ทิศใต้  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก และ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  

ทั้ง 4 ทิศ ต้องระวังในการซ่อมแซมบ้านทิศนี้ โดยเฉพาะการขุดทุบ เจาะ ซ่อมแซม ต่อเติมบ้านในทิศนี้ ส่งผลทำให้เกิดความวุ่นวายแก่ผู้ที่อยู่ในบ้าน แนวทางแก้ไข ก่อนทำการก่อสร้างต้องราดน้ำ 5 ถัง หรือ 5 ขันก่อน แต่ถ้าแนวทางที่ดี ต้องให้ซินแสดูฤกษ์ที่เหมาะสม ไม่กระทบกับฮวงจุ้ยบ้าน 

สรุปแล้ว ทิศของบ้านที่ไม่ดี มีผลต่อคนดวงตก หรืออยู่ในราศีที่ดวงตกในปีนั้น เป็นอันดับแรก ซึ่งในสมัยก่อน ชาวจีนโบราณที่มั่งคั่ง มีประตูบ้านถึง 3 บาน หากปีไหนที่ทิศประตูบ้านไม่ดี จะปิดประตูนั้นไว้ และไปใช้ประตูในทิศทางที่ดี ขณะเดียวกัน หากคนที่อยากดูทิศทางของบ้านอย่างละเอียด และผูกโยงกับดวงของคนในบ้าน ต้องไปปรึกษาซินแส เพื่อจะได้คำนวณทิศทางที่เหมาะสมกับแนวทางแก้ไขต่อไป.