การต่อภาษีรถยนต์ คืออะไร สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

นอกจากการดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้ว ในแต่ละปีก็จะต้องต่อภาษีรถยนต์ด้วย หากยังไม่มีความรู้ในเรื่องการต่อภาษีสำหรับรถยนต์ ให้ลองอ่านบทความนี้เพื่อทำความเข้าใจได้เลย

ภาษีรถยนต์ คืออะไร?

ภาษีรถยนต์ คือ ภาษีที่ผู้มีรถยนต์ทุกคนจะต้องจ่ายเมื่อถึงกำหนด โดยภาษีที่เราได้จ่ายไปนั้นหน่วยงานของรัฐก็จะนำไปพัฒนาระบบคมนาคมภายในประเทศ ซึ่งผู้ที่มีรถยนต์จะต้องทำการต่อทะเบียนรถยนต์หรือต่อภาษีรถยนต์ในทุกๆปี ถ้าไม่ต่อภาษีก็อาจจะถูกปรับได้

สิ่งสำคัญสำหรับการต่อภาษีรถยนต์

การต่อภาษีสำหรับรถยนต์นั้นมีรายละเอียดอยู่พอสมควร สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ก็ควรที่จะทำความเข้าใจให้ดีว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อที่จะวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายได้ สำหรับเงื่อนไขในการต่อภาษีจะมีดังนี้

 • จะต้องต่อภาษีในปีที่หมดอายุ โดยสามารถที่จะต่อภาษีรถยนต์ได้ก่อนภาษีหมดอายุ 90 วัน ซึ่งก็จะมีเวลาในการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อภาษีอยู่พอสมควร
 • หากต่อภาษีล่าช้าเกินกำหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ในทางกฏหมายจะถือว่าเป็นการขาดการต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งจะนับเวลา 1-3 ปี และกรณีนี้จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน หากเสียภาษีช้าค่าปรับก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
 • หากขาดการต่อภาษีเกินกว่า 3 ปี จะถือว่าป้ายทะเบียนรถยนต์นั้นถูกยกเลิก ถ้ามีความต้องการต่อภาษีรถยนต์ใหม่ จะต้องนำทะเบียนเดิมไปคืนที่กรมการขนส่งทางบก และชำระค่าปรับจึงจะได้ป้ายทะเบียนรถใหม่
 • ต้องต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ประกันภาคบังคับ จึงจะต่อภาษีรถยนต์ได้
 • ถ้ารถยนต์อายุไม่ถึง 5 ปี ในการต่อทะเบียนรถ ไม่จำเป็นจะต้องตรวจสภาพรถ ถ้ารถมีอายุมากกว่า 5 ปี ก็จะต้องตรวจสภาพรถก่อนที่จะต่อภาษี

เอกสารสำหรับการต่อภาษีรถยนต์มีอะไรบ้าง

ได้รู้ถึงเงื่อนไขของการต่อภาษีรถยนต์กันไปแล้ว ก็มาถึงเอกสารที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการต่อภาษีสำหรับรถยนต์ หากเอกสารที่มายื่นเสียภาษีนำมาไม่ครบ ก็จะต้องเสียเวลากลับมาเสียภาษีอีกครั้ง สำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเสียภาษีของรถยนต์มีดังนี้

 • คู่มือจดทะเบียนรถ จะใช้ฉบับจริงหรือสำเนาก็ได้
 • หลักฐานสำหรับการทำประกันภัย หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • หลักฐานใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ ในกรณีที่รถยนต์มีอายุ 5 ปีขึ้นไป

ต่อภาษีรถยนต์ ได้ที่ไหนบ้าง

 • สามารถยื่นเอกสารสำหรับการต่อภาษีได้ที่กรมขนส่งทางบกทั่วประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ห้างสรรพสินค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • บริการเลื่อนล้อต่อภาษี ที่กรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด
 • ใช้บริการต่อภาษีที่สถานตรวจสภาพรถและต่อภาษีรถยนต์
 • จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
 • ใช้วิธีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

การต่อภาษีรถยนต์สามารถที่จะไปยื่นเอกสารต่อภาษีด้วยตัวเอง หรือจะทำแบบออนไลน์ก็ได้ หากสะดวกการต่อภาษีช่องทางไหนก็สามารถเลือกใช้บริการตามช่องทางต่างๆที่ได้แนะนำกันได้เลย