ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย คืออะไร เปลี่ยนแล้วรถแรงจริงหรือ?

ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย มีส่วนช่วยทำให้รถแรงมากขึ้นหรือไม่ เป็นคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัย เพราะในบางกรณีเมื่อเปลี่ยนก็ได้ผล แต่สำหรับบางคนเมื่อเปลี่ยนแล้วกลับไม่พบความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนั่นก็เป็นเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาส่วนจะมีอะไรบ้างมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย

ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย คืออะไร

เฮดเดอร์ คือท่อรวมระบบไอเสียมีหน้าที่ช่วยระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ซึ่งท่อไอเสียที่ติดมากับรถยนต์แบบเดิม ๆ จะมีลักษณะเป็นเหล็กหล่อแท่งเดียวเพราะมีต้นทุนถูก ผลิตได้ง่าย แต่การระบายไอเสียไม่ค่อยมีประสิทธิภาพขาดความคล่องตัวเพราะท่อรวมไอเสียสั้น จึงมีการผลิตเฮดเดอร์ขึ้นมาโดยมีการแยกท่อให้เป็นสูบใครสูบมันตามความยาวที่เหมาะสมโดยจะทำการคำนวณทดลองแล้วจึงทำการรวมเป็นท่อเดียว จึงทำให้เครื่องยนต์สามารถระบายไอเสียได้อย่างสมดุล สะดวกมากว่าท่อธรรมดาที่ติดมากับรถ ส่งผลให้การทำงานของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพที่สูงตามไปด้วย

ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย ติดตั้งแบบไหนได้บ้าง

แบบ 4-2-1 – การติดตั้งแบบนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ โดยจะแยกท่อไอเสียของแต่ละสูบออกมา 4 ท่อ แล้วนำมารวมกันเป็น 2 ท่อ คล้ายรูปตัว V หลังจากนั้นก็จะมาบรรจบรวมเป็นท่อเดียว แต่ก็มีข้อควรระวังในจุดที่รวมเป็น 2 ท่อ ที่ควรหลีกเลี่ยงการชนกันของไอเสียหรือให้มีน้อยที่สุด

แบบ 4-1 – เป็นการติดตั้งกับเครื่องยนต์ 4 สูบ แล้วแยกไอเสียแต่ละสูบออกมา 4 ท่อ ก่อนที่จะมารวมกันเป็นท่อเดียว ไม่ต้องนำมารวมก่อน 2 ท่อ เหมือนแบบแรก

ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย ทำให้รถแรงขึ้นจริงหรือ

การเปลี่ยนท่อเฮดเดอร์เพียงอย่างเดียวมีผลต่อความแรงของเครื่องยนต์ แต่มีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะหากต้องการให้รถแรงขึ้น เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะต้องพิจารณา ขนาดท่อไอเสีย หม้อพักใบกลาง และหม้อพักหลัง ให้มีความเหมาะสม แต่การติดตั้งเฮดเดอร์แบบ 4-2-1จะมีอัตราเร่งในช่วงต้นในระดับปานกลาง มีรอบจัดซึ่งดีกว่าแบบ 4-1 ที่ให้อัตราเร่งดีในรอบสูง หรือที่เรียกว่าปลายไหลนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า ท่อเฮดเดอร์ ไล่ไอเสีย สามารถทำให้รถแรงขึ้นได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ จึงส่งผลให้การขับขี่มีความสนุกมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราการกินเชื้อเพลิงก็ย่อมสูงขึ้น เรียกว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง นั่นเอง